Thuế điện tử và những hiệu quả thiết thực mang lại cho DN

bởi admin

Phát triển dịch vụ thuế điện tử là xu hướng tất yếu của thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

Phát triển dịch vụ thuế điện tử – xu hướng tất yếu

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Xuân Trường – Trưởng Khoa Thuế và Hải quan cho rằng, việc phát triển dịch vụ thuế điện tử là xu hướng tất yếu không chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả từ nhiều năm nay.
dịch vụ thuế tư có liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp mua dịch vụ và của bản thân doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế. Do đó, dịch vụ thuế tư phải được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần một khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động kinh doanh này.

Thuế điện tử và những hiệu quả thiết thực mang lại cho DN

100% cơ quan thuế các cấp triển khai dịch vụ thuế điện tử

đến cuối năm 2018, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Hiện nay, đã có 99,93% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm là trên 11,8 triệu hồ sơ.

Cụ thể, việc triển khai nộp thuế điện tử của cơ quan thuế được thông qua kênh chính là kênh ngân hàng thương mại. Theo đó, Tổng cục Thuế đã triển khai chính sách kết nối với các ngân hàng thương mại bắt đầu từ năm 2013. Đến năm 2014, Tổng cục Thuế đã kết nối với 5 ngân hàng thương mại; năm 2015 đã phát triển kết nối với 33 ngân hàng và năm 2016 là 43 ngân hàng thương mại. Năm 2018 đã phát triển kết nối với 50 ngân hàng thương mại.

Đến nay, 63/63 cục thuế đã được triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,19% trong năm 2018. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng đạt 96,42% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2018 đạt trên 656.824 tỷ đồng với hơn 3,1 triệu giao dịch nộp thuế điện tử.

Kết quả đạt được là khá tích cực, xong trong quá trình triển khai dịch vụ thuế điện tử còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện, sử dụng mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ thuế điện tử, nên nhiều người dân vẫn lựa chọn cách truyền thống, đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính.

https://www.galaxytheme.com/

https://www.galaxytheme.com/gioi-thieu/

Rate this post

You may also like

Để lại bình luận