Quy định về thanh toán viện phí với bảo hiểm y tế

bởi admin

Hầu hết mọi người đều chọn sử dụng bảo hiểm y tế nhưng không phải ai cũng biết về những quy định trong luật bảo hiểm y tế. Nắm được những quy định về các mức thanh toán, chi trả của bảo hiểm y tế giúp bạn có thể chuẩn bị tiền để chi trả cho việc khám, chữa bệnh của bạn cũng như những người thân trong gia đình bạn. Sau đây là các trường hợp chi trả của bảo hiểm y tế mà bạn cần biết rõ.

Khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường theo đúng quy định của Bộ Y tế, các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám là các đối tượng:

  • Trẻ em dưới 6 tuổi.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.
  • Người có công với Cách mạng.

Mỗi lần khám chữa bệnh, chi phí phải thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung và áp dụng với trường hợp khám, chữa bệnh tại tuyến xã hoặc tương đương.

Những đối tượng khi khám, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí:

  • Người đang được hưởng lương hưu hoặc được trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  • Trường hợp người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
  • Người dân tộc thiểu số hoặc sinh sống tại những vùng su vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh với các đối tượng khác.

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn, những đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí là:

  • Trẻ em dưới 6 tuổi.
  • Những người hoạt động Cách mạng trước năm 1945.
  • Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  • Người hưởng chính sách như thương binh, thương binh hoặc thương binh loại B, bệnh binh khi đi điều trị viết thương, thương tật chiến tranh tái phát lại.

Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật đang cong tác trong hàng ngũ lực lượng Công an Nhân Dân, chi phí khám, chữa bệnh không thấp hơn 40% tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng kĩ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Phần chi phí còn lại do cơ quan, đơn vị của người bệnh chi trả.

Đối với người có công với cách mạng cũng được bảo hiểm thanh toán 100% chi phí nhưng không vượt quá 40%  tháng lương cơ sở tối thiểu cho 1 lần sử dụng dịch vụ kĩ thuật cao.

Các mức thanh toán thấp hơn lần lượt là 95%, 80%, 70%, 50%, 30% áp dụng với các đối tượng cụ thể và tùy thuộc vào hạng của bệnh viện khám, chữa bệnh.

Một lưu ý đối với những người tham gia sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện chỉ sau 180 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao.

Một đối tượng được nhiều người quan tâm đó là bệnh nhân ung thư. Đối với bệnh nhân ung thư thì được thanh toán 50% chi phí theo mức hưởng, áp dụng với những người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 36 tháng trở lên.

Với bệnh nhân bị tai nạn giao thông nếu không vi phạm luật an toàn giao thông sẽ được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Khi bạn có điều gì chưa rõ, chưa hiểu hãy gọi đến tổng tài theo các số tại đây: https://luatduonggia.vn/tu-van-phap-luat-nghia-vu-quan-su-truc-tuyen-mien-phi-qua-tong-dai-dien-thoai/.

Khi đi khám, chữa bệnh, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, bạn cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trường hợp không có ảnh cần kèm theo những giấy tờ chứng minh về thân nhân của người khám, chữa bệnh. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp cấp cứu thì xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ liên quan trước khi làm thủ tục xuất viện.

Khi chuyển tuyến điều trị, người sử dụng bảo hiểm y tế cần phải có hồ sơ chuyển viện của bệnh viện, cơ sở nơi khám, chữa bệnh. Trường hợp khám lại cần có giấy hẹn của bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đó.

Rate this post

You may also like

Để lại bình luận