Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho NLĐ có nhiều nguồn thu nhập

bởi admin

Đối với những lao động có nhiều nguồn thu nhập thì việc tính thuế thu nhập cá nhân sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Việc tra cứu mã số thuế tncn cũng chỉ cho biết các khoản thuế tncn đã đóng, thời gian đóng mà không thể thực hiện cách tính thuế được. Vậy trong trường hợp người lao động có nhiều nguồn thu nhập (từ 2 nơi trở lên) thì cách tính thuế TNCN sẽ thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập như sau:

Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần

Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán,…) mà mức lương từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trong trường hợp cá nhân lao động chỉ có duy nhất thu nhập từ đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nếu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, đối với các cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi trở lên thì nơi nào có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên sẽ thực hiện việc tính thuế thu nhập cá nhân. Tùy từng trường hợp cụ thể mà cá nhân người lao động có được khấu trừ thuế hay không.

Vậy, việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân người lao động và người phụ thuộc sẽ thực hiện như thế nào? Đối với việc này, tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 đã có những quy định cụ thể về việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc như sau:

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (yêu cầu tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại điểm h khoản 1 Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC.

Như vậy, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm người nộp thuế đó lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Nếu cá nhân lao động đó muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào 1 một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Thực hiện hoàn thuế điện tử theo đúng quy trình 

Sử dụng hóa đơn điện tử – Nhân lực giảm, hiệu quả tăng

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập, đồng thời cá nhân đó có thu nhập vãng lai ở các nơi khác nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân không thực hiện ủy quyền quyết toán thuế mà phải tự đi quyết toán thuế TNCN.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được những nội dung quan trọng về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động làm việc từ 02 nơi trở lên.

 

Rate this post

You may also like

Để lại bình luận