Cách tra cứu hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, hợp lý nhanh chóng

bởi admin

Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn tránh tối đa những rủi ro không đáng có thì việc đầu tiên khi nhận được hóa đơn đó chính là doanh nghiệp phải thực hiện việc tra cứu hóa đơn. Đối với những hóa đơn không hợp pháp, hợp lý, hợp lệ thì có nhiều hình thức hủy hóa đơn điện tử và doanh nghiệp có thể thực hiện giữa bên bán và bên mua. Vậy có cách nào để tra cứu hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, hợp lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp hay không?

Để tra cứu hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, hợp lý phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra nội dung viết trên hóa đơn đã đúng quy định hay chưa.

Bước 2: Truy cập cổng tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế

Truy cập đường dẫn http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html để kiểm tra hóa đơn có hợp pháp hay không.

Tổng cục Thuế đã xây dựng Website tra cứu hoá đơn, biên lai tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn, biên lai do cơ quan Thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành.

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn, biên lai bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn, biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Cổng thông tin cho phép các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu các thông tin về hóa đơn, biên lai bao gồm:

-Thứ nhất: Đơn vị phát hành hóa đơn, biên lai.

– Thứ hai: Thời gian phát hành, thời gian hóa đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hóa đơn.

– Thứ ba: Biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu tại mục “Điều kiện tra cứu” để tra cứu hóa đơn. Sau đó hoàn tất thông tin và nhấn “Tìm kiếm” để tra cứu.

Trường hợp tra cứu hóa đơn hợp pháp thì thông tin hiển thị sẽ bao gồm cả “Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ” và “Thông tin hóa đơn”. Nếu kết quả tra cứu chỉ hiển thị một trong hai thì hóa đơn đang tra cứu không hợp pháp.

 Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho NLĐ có nhiều nguồn thu nhập 

Thực hiện hoàn thuế điện tử theo đúng quy trình

Trường hợp tra cứu hóa đơn bán hàng (mua của Cục Thuế, Chi cục thuế), kết quả tra cứu chỉ hiển thị “Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ”, còn “Thông tin hóa đơn” sẽ không hiển thị gì.

Với hóa đơn điện tử không hợp pháp có thể liên hệ ngay bên bán hàng để kiểm tra lại xem bên bán hàng đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử đó chưa. Nếu bên bán đã thông báo phát hành thì chụp ảnh cho xin thông báo phát hành hóa đơn của bên bán hàng được Cơ quan Thuế chấp nhận.

Ngoài ra có thể xem lại xem người dùng đang sử dụng công cụ tìm kiếm nào, có phù hợp hay chưa và thay đổi lại sao cho phù hợp.

 

Rate this post

You may also like

Để lại bình luận